Skip to main content

We offer sockets and switches from KONTAKT-SIMON

Moderni risinājumi

Piedāvājam slēdžus ar jauniem risinājumiem – FM radio, dūmu detektoru, plūdu sensoru, kustības sensoru, klātbūtnes simulatoru u.c.

Viegla instalācija

Viegli pielietot pateicoties stiprinājumiem.

Daudz dizaina iespēju

Viegli pielāgot slēdžu un rozetes interjeram.

Dažādi materiāli

Liela materiālu dažādība no kvalitatīvas plastmasas līdz stiklam, kokam un metālam.

Droši bērniem

Rozetē var iespraust tikai tai paredzētās elektroierīces.

Kompleksi risinājumi uzņēmējdarbībai

KONTAKT-SIMON piedāvā arī kompleksus risinājumus uzņēmējdarbībai, slēdzamas piekļuves rozetes, kompleksus elektrotehniskus risinājumus.

Shopping Cart